Διαγωνισμοί

Προωθήστε την επιχείρησής σας μέσω διαγωνισμών στα Social Media! Ποια βήματα περιλαμβάνει και τι προσφέρει.

Darwin Team

Οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις δώρων αποτελούν ιστορικά μια από τις ποιο πετυχημένες μεθόδους για την αύξηση της αναγνωσιμότητας μιας εταιρίας και την αύξηση των πωλήσεων τόσο σε «πιστούς» όσο και σε «περιστασιακούς» πελάτες. Ένας από τους πρώτους καταγεγραμμένους διαγωνισμούς στην ιστορία με την μορφή κουπονιών διοργανώθηκε το…