Διαγωνισμός

9 Tips για έναν πετυχημένο διαγωνισμό στο Facebook

Darwin Team

Κάποιοι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι η πραγματοποίηση διαγωνισμού μέσα από το Facebook θα αυξήσει τα Like στη σελίδα τους και το πιο σημαντικό κατανοούν ότι στην πραγματικότητα οι διαγωνισμοί παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες για την επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και οι επιχειρηματίες που δηλώνουν ότι οι διαγωνισμοί…