επιδότηση ηλεκτρονικό κατάστημα

Επιδότηση για Κατασκευή Eshop – Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Darwin Team

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Ξεκινά στις 22/2/2021 η υποβολή αιτήσεων για το «e-λιανικό», 100% επιδότηση κατασκευής eshop.

Darwin Team

Στις 22/2/2021 θα ανοίξει, σύμφωνα με πληροφορίες, η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). 

Επιδότηση 100% για κατασκευή ιστοσελίδας, eshop και digital marketing

Darwin Team

Η δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας» αφορά στη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ψηφιακής παρουσία τους. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος ανέρχεται στο 100%. Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες αφορούν: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας (web site) σε 2 γλώσσες. Δημιουργία Περιεχομένου εταιρικής ιστοσελίδαςSearch…