επιδότηση eshop

Επιδότηση 100% για κατασκευή ιστοσελίδας, eshop και digital marketing

Darwin Team

Η δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας» αφορά στη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ψηφιακής παρουσία τους. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος ανέρχεται στο 100%. Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες αφορούν: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας (web site) σε 2 γλώσσες. Δημιουργία Περιεχομένου εταιρικής ιστοσελίδαςSearch…