Επιδότηση

Επιδότηση 100% για κατασκευή ιστοσελίδας, eshop και digital marketing

Darwin Team

Η δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας» αφορά στη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ψηφιακής παρουσία τους. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος ανέρχεται στο 100%. Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες αφορούν: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας (web site) σε 2 γλώσσες. Δημιουργία Περιεχομένου εταιρικής ιστοσελίδαςSearch…

Επιδότηση για την κατασκευή eshop, booking, website στην Περιφέρεια Ηπείρου

Darwin Team

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς: • Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα •…