Μυστική Ερώτηση

Google: «Τι νόημα έχουν οι Μυστικές Ερωτήσεις, όταν απαντάτε με ψέματα;»

Darwin Team

Η Google μελέτησε πόσο ασφαλής είναι η μέθοδος θωράκισης της πρόσβασης σε έναν λογαριασμό Google με την υποβολή απαντήσεων σε «μυστικές ερωτήσεις» που επιλέγει ο χρήστης, όπως «Σε ποια πόλη γεννηθήκατε;». Παράλληλα, εξέτασε σε ποιο βαθμό οι χρήστες θυμούνται τις απαντήσεις τους. Εξετάζοντας τα πραγματικά δεδομένα, διαπίστωσε πως…