Οπτικές Τεχνολογίες

Το ΑΠΘ στην κορυφή της έρευνας οπτικών τεχνολογιών

Darwin Team

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής έρευνας βρίσκεται η ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η οποία εδρεύει στο νεοσύστατο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.),…