Οι μισοί Ευρωπαίοι αγόρασαν μέσω Διαδικτύου το 2015

Εμπορικές πρακτικές, που ενδέχεται να βλάπτουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε. και να περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών, εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τους υφιστάμενους περιορισμούς αποτυπώνει η Επιτροπή στην τομεακή της έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που ξεκίνησε το Μάιο του 2015.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έκθεσης εντοπίζουν εμπορικές πρακτικές, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ανταγωνισμού. “Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει έρευνες για συγκεκριμένες υποθέσεις, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις περιοριστικές εμπορικές πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά”, αναφέρει η Επιτροπή. Προτρέπει δε τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τις τρέχουσες συμβάσεις διανομής τους και να τις ευθυγραμμίσουν με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο συμβατικούς περιορισμούς των πωλήσεων στις συμφωνίες διανομής τους. Για παράδειγμα, περισσότεροι από δύο στους πέντε εμπόρους λιανικής έρχονται αντιμέτωποι με κάποια μορφή σύστασης των τιμών ή περιορισμού των τιμών, η οποία επιβάλλεται από τους κατασκευαστές.

Επιπλέον, σχεδόν ένας στους πέντε εμπόρους εμποδίζεται, βάσει σύμβασης, να προβεί σε πωλήσεις σε διαδικτυακές αγορές, ενώ ένας στους δέκα εμποδίζεται να υποβάλλει προσφορές σε δικτυακούς τόπους σύγκρισης τιμών. Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, ένας στους δέκα εμπόρους λιανικής πώλησης αναφέρει ότι οι προμηθευτές επιβάλλουν συμβατικούς περιορισμούς όσον αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις.

Σημασία
Όλα αυτά τα είδη συμβατικών περιορισμών, σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορούν υπό περιστάσεις, να καταστήσουν τις διασυνοριακές αγορές ή τις αγορές στο Διαδίκτυο πιο δυσχερείς και να ζημιώσουν τους καταναλωτές, στερώντας τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογών και χαμηλότερες τιμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σε κάθε περίπτωση, η προκαταρκτική έκθεση επιβεβαιώνει την αυξανόμενη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενήλικες έχουν παραγγείλει καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου το 2015. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε περισσότερα από οκτώ στα δέκα άτομα σε ορισμένα κράτη – μέλη.

Η έκθεση σημειώνει, επίσης, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της διαφάνειας των τιμών και του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, πάνω από τους μισούς εμπόρους λιανικής πώλησης παρακολουθούν, πλέον, τις τιμές των ανταγωνιστών και η συντριπτική πλειονότητα αντιδρά στις μεταβολές των τιμών των ανταγωνιστών.

Γεωγραφικός αποκλεισμός
Θυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε τις αρχικές διαπιστώσεις της για το γεωγραφικό αποκλεισμό, που δείχνουν ότι η πρακτική αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε., ιδίως όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους κατόχους δικαιωμάτων, περισσότερο από το 60% των συμφωνιών χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιορίζονται στο έδαφος ενός και μόνο κράτους μέλους. Σχεδόν το 60% των παρόχων ψηφιακού περιεχομένου που συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν συμφωνήσει βάσει σύμβασης με τους κατόχους δικαιωμάτων να εφαρμόζουν γεωγραφικό αποκλεισμό.

“Στην περίπτωση που ο γεωγραφικός αποκλεισμός προκύπτει από συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και διανομέων ενδέχεται να περιορίζει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ε.Ε.”, αναφέρει η Επιτροπή.

Η έρευνα
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία από σχεδόν 1.800 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο καταναλωτικών αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου και εξέτασε αναλυτικά περίπου 8.000 συμβάσεις διανομής. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την τελική έκθεση το 1ο τρίμηνο του 2017.

Πηγή: sepe.gr

Ξεκινήστε ένα project σήμερα!

Συμπληρώστε τη φόρμα και η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.

Στείλτε μας email [email protected]
Ή καλέστε +30 210 300 1787
                          +30 2311 111 901