Το ΑΠΘ στην κορυφή της έρευνας οπτικών τεχνολογιών

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής έρευνας βρίσκεται η ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η οποία εδρεύει στο νεοσύστατο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.), θα συμμετέχει στα τρία από τα συνολικά μόλις 11 έργα που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στον τομέα των οπτικών τεχνολογιών για Υπερυπολογιστές, στο πλαίσιο του H2020.

Επιπλέον, το ένα από τα τρία ερευνητικά έργα του ΑΠΘ και συγκεκριμένα το L3MATRIX καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των συνολικά άνω των 70 ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν από το σύνολο των ευρωπαϊκών οργανισμών. Και τα τρία έργα αποσκοπούν στην κατασκευή πρωτότυπων ολοκληρωμένων φωτονικών κυκλωμάτων και στην ενσωμάτωσή τους σε αρχιτεκτονικές υπερυπολογιστών. Στόχος είναι να καταστεί εφικτή η αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος των σύγχρονων υπερυπολογιστών μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ισχύος τους και επιτυγχάνοντας τους στόχους σε επεξεργαστική ισχύ και κατανάλωση ισχύος για το 2020.

Στις αρχές του 2016 ξεκίνησε στο ΑΠΘ η υλοποίηση τριών ερευνητικών έργων στον τομέα των φωτονικών συστημάτων και επικοινωνιών, στα οποία η ερευνητική ομάδα ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ του ΑΠΘ έχει ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στα έργα ICT-STREAMS και PlasmoFAB, ενώ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο L3MATRIX.

Η υλοποίηση των έργων γίνεται στις υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Δ.Ε.Κ. του ΑΠΘ όπου λειτουργεί υπερσύγχρονος εξοπλισμός για συστήματα οπτικών επικοινωνιών με δυνατότητες μετρήσεων σε ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα και διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων μέσω οπτικών ινών και σύγχρονων οπτικών τεχνολογιών σε ταχύτητες μετάδοσης έως και 50 Gigabit/sec (109 bit/sec), παρέχοντας συνολικά έναν ρυθμό δεδομένων άνω του 1 Terabit/sec (1012 bit/sec) με χρήση τεχνολογιών πολυπλεξίας DWDM.

Η ερευνητική ομάδα ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ. απαρτίζεται από τους Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Νίκο Πλέρο και Αμαλία Μήλιου, από τον Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Λεωνίδα Γεωργιάδη και από τον Λέκτορα του Τμήματος Φυσικής, Κώστα Βυρσωκινό, ενώ την 20-μελή ομάδα συμπληρώνουν επιστημονικοί συνεργάτες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες του ΑΠΘ.

Τα ερευνητικά έργα

Το έργο ICT-STREAMS έχει ως στόχο την υλοποίηση μιας πρωτότυπης μητρικής κάρτας, στην οποία η επικοινωνία μεταξύ 16 επεξεργαστών θα διεξάγεται μέσω φωτός. Η αρχιτεκτονική αυτή, σε συνδυασμό με τα ενεργειακά πλεονεκτήματα της οπτικής διασύνδεσης, ευελπιστεί να επιτύχει αυξημένη απόδοση στην επικοινωνία πολλαπλών επεξεργαστών έως και 16 φορές καλύτερη από τη σημερινή τεχνολογία, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 90%.
Περισσότερες πληροφορίες http://www.ict-streams.eu/

Το έργο PlasmoFAB αποσκοπεί στη μαζική κατασκευή φωτονικών/ πλασμονικών/ ηλεκτρονικών διατάξεων πάνω στην ίδια πλατφόρμα ολοκλήρωσης, μειώνοντας το μέγεθος και το κόστος μέσω της ανάπτυξης πλασμονικών στοιχείων συμβατών με τα πρότυπα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας CMOS. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής πρόκειται να αναδειχθούν στο πλαίσιο του έργου μέσα από την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος πολυ-καναλικού βιοχημικού αισθητήρα με πολύ μεγάλη ευαισθησία, καθώς επίσης και ενός οπτικού πλασμονικού διαμορφωτή διαστάσεων μόλις μερικών μm2 με δυνατότητα παραγωγής οπτικών σημάτων έως 100 Gb/s.
Περισσότερες πληροφορίες http://www.plasmofab.eu/

Το έργο L3MATRIX πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη γενιά οπτικών πομποδεκτών για χρήση σε Data Centers, αξιοποιώντας την τεχνολογία φωτονικής πυριτίου για τη διασύνδεση μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων σε αποστάσεις άνω των μερικών εκατοντάδων μέτρων και σε ταχύτητες μετάδοσης 25 και 100 Gb/s. Η τεχνολογία αυτή ευελπιστεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, τον όγκο καλωδίων και το κόστος στα Κέντρα Δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες http://www.l3matrix.eu/

Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική ομάδα στις διευθύνσεις http://kedek.auth.gr/ και http://phos-net.csd.auth.gr/

Πηγή: http://www.pestaola.gr

Ξεκινήστε ένα project σήμερα!

Συμπληρώστε τη φόρμα και η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.

Στείλτε μας email [email protected]
Ή καλέστε +30 210 300 1787
                          +30 2311 111 901